Instalacja 2 zbiorników

Montaż 2-ch zbiorników o pojemności 32.000 m3

ZAMAWIAJĄCY
PERN S.A.
LOKALIZACJA
m. Koluszki