B-12 Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

ZAMAWIAJĄCY
VIA POLONIA S.A.
DATA
Lipiec 2017 – Luty 2018
LOKALIZACJA
ul. Raszyńska 39A, 60-135, Poznań