B-10 „Promenady Wrocławskie”

ZAMAWIAJĄCY
Budimex S.A.
CATEGORIES
DATA
Lipiec 2017 – Wrzesień 2018
LOKALIZACJA
ul. Zakładowa 13D, 50-231, Wrocław