B-33 „Monopolis”

ZAMAWIAJĄCY
Budimex S.A.
DATA
Marzec 2018 – Wrzesień 2019
LOKALIZACJA
ul. Wydawnicza 4, 90-032, Łódź