Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych w Sahaty sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
________________________________________
Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

1.    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s.1); tekst aktu dostępny tutaj.

2.    ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000); tekst aktu jest dostępny tutaj.

________________________________________
Administrator
Sahaty sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
Dane kontaktowe administratora
e-mail: biuro@sahaty.pl;  adres: 96-300 Żyrardów, ul. Mokra 2A
______________________________________
Inspektor ochrony danych
Stanislau Hryshyn
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
e-mail: biuro@sahaty.pl;  adres: 96-300 Żyrardów, ul. Mokra 2A

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
________________________________________
Organ nadzorczy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe organu nadzorczego
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa