B-87 Ягелонский Университет в Кракове

ЗАКАЗЧИК
Budimex S.A.
ДАТА
Август 2019 – Ноябрь 2019
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Gronostajowa 7A, 30-387 Краков