B-87 Uniwersytet Jagielloński

ZAMAWIAJĄCY
Budimex S.A.
DATA
Sierpień 2019 – Listopad 2019
LOKALIZACJA
ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków